Image
0

दोस्ती और प्यार

textgramword

Advertisements
0

जगावेगळं प्रेम….

tumblr_m9lst2nwdr1qcloroo1_500_large1जगावेगळं प्रेम देईन तुला ,
इतरांपेक्षा जास्त सन्मान देईल तुला ;
स्वतः पेक्षा जास्त महत्व देईन तुला …
कधी कुणाची आठवण येणार नाही,वेळो वेळी इतकी साथ देईन तुला ,
जमिनीवर राहून आकाशापेक्षा उंच स्वप्न दाखवेन तुला
आभाळात चमकणाऱ्या चांदण्याही फिक्या पडतील ,इतकी ख़ुशी देईन तुला ,
तू येऊन तरी बघ एकदा माझ्या आयुष्यात
तुला पाहून अभिमानाने चमकणारा चंद्र हि जमिनीवर येईल ,
इतकं प्रेम करेल तुला ,
इतकं प्रेम करेल तुला…

     ©Sagar